Profile
פרויקטים 1992 - עתה
 • השבחת קרקעות ע"י תכניות לפינוי – בינוי בתל אביב – ניהול ותכנון עבור חברת חלמיש.
 • דיור מוגן לקשישים, רח' קרוא, יפו – 80 יח"ד (4,900 מ"ר) - ניהול ותכנון עבור חב' חלמיש.
 • דיור מוגן לקשישים, רח' אפלטון, יפו – 100 יח"ד (6,000 מ"ר) - ניהול ותכנון עבור חב' חלמיש.
 • מתחם ה"דבש" הוד השרון – ניהול ותכנון פרויקט ת.ב.ע (21 דונם) 110 יח"ד בבניה רויה.
 • בית הסתדרות פאג"י, תל אביב– ניהול ותכנון פרויקט הסבה ממשרדים למגורים (950 מ"ר).
 • בית חמסי, הוד השרון – ניהול ותכנון פרויקט שינוי והרחבת מבנה תעשיה (1,870 מ"ר).
 • שכונת "החורשים" ראש העין ("לב ישראל")– תכנון ת.ב.ע (360 דונם) 1,072 יח"ד בבניה רוויה.
 • דגל ראובן -פ"ת – תכנון פרויקט התחדשות עירונית– (21 דונם) 340 יח"ד.
 • עמישב – פ"ת – תכנון פרויקט התחדשות עירונית (22 דונם) 288 יח"ד.
 • גבעת עמל ב' (בבלי) תל אביב – ניהול ותכנון תכנית בינוי אלטרנטיבית– (107 דונם) 1150 יח"ד.
 • בית סאני א.ת סגולה פ"ת –ניהול ותכנון פרויקט של בנין משרדי היי-טק (3,240 מ"ר).
 • עיצוב רשת חנויות דינמיקה - 10 חנויות בשטחים של 60 - 100 מ"ר לחנות.
 • הוסטל (דיור מוגן לקשישים) עמישב, פ"ת - תכנון 96 יח"ד - עבור משרד השיכון (5000 מ"ר).
 • בנה דירתך - מזרח עמישב – תכנון 208 יח"ד בניה רוויה עבור משרד השיכון (23,000 מ"ר).
 • מגדלי שפרינצק, פ"ת – תכנון 120 יח"ד (16,000 מ"ר).
 • הגדנ"ע, פ"ת - תכנון הרחבה,שיפוץ,ובינוי חדש של 40 יח"ד ( 4,500 מ"ר)
 • תפארת יוסף, ראש העין - בית כנסת לרב הראשי, כולל ומקווה (1,300 מ"ר)
 • אפיריון שלמה, ראש העין – בתי כנסת, מדרש, ספריה,אולם אירועים ומקווה (1,100 מ"ר)
 • תכנית אב למגדל משרדים בן 18 קומות במתחם עירית פ"ת (25,000 מ"ר)
 • קרן תורה ועבודה (בני עקיבא) - השבחת קרקעות ברחבי המדינה
 • תכנית אב למזרח עמישב - פתח תקוה (200 דונם) - 1,200 יח"ד בניה רוויה.
 • מועדן שחמט ,פתח תקוה (350 מ"ר).
 • עיצוב פנים משרדי חברת חלד פ"ת (200 מ"ר) – ניהול ותכנון.
 • מועדון נוער במרכז פיס נווה אפק ראש העין (300 מ"ר) ניהול ותכנון.
 • עיצוב פנים משרדי חלמיש ת"א (300 מ"ר) – ניהול ותכנון.
1991 - 1992
הרץ פוגל שוורץ, אדריכלים ומתכנני ערים
, תל אביב, מרכז ומתכנן פרויקטים
 • אבן יהודה, תוכנית אב - 12,000 תושבים
 • שכונה מזרחית נס ציונה - 800 יח"ד
 • מתנחי"ם - מרכזים מסחריים המשולבים באלמנטי תחבורה (5000 - 300 מ"ר)
1990 - 1991
דה טויט, אלסופ, הילייר, אדריכלים ומתכנני ערים
, טורונטו, קנדה, אדריכל פרויקט
 • תכנון בניין מגורים בן 141 יח"ד (16,000 מ"ר)
1987 - 1990
משה ספדיה ושות'
, ירושלים, אדריכל
 • ממילא מגורים (כפר דוד) שלב א' - תכנון ועיצוב טיפוסי דירות
 • ממילא מסחר (רח' ממילא) מקלטים (3,500 מ"ר)
 • היברו יוניון קולג' - עיצוב פרטי שילוט ספריה וקמפוס
 • פסגת זאב - רישוי ותוכניות עבודה למבנה מגורים בן 75 יח"ד (9000 מ"ר)

2006 -2005 – לימודי ניהול פרויקטים בבניה – הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, תל אביב.
2002 - 2000 - לימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים – הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, תל אביב
1987 - 1982 – טכניון, מכון טכנולוגי לישראל - מוסמך לארכיטקטורה

1987 – פרס – תחרות בין לאומית (מסלול סטודנטים) – תכנון בניין לפקולטה לארכיטקטורה בטכניון על שם דויד עזריאלי (12,000 מ"ר) תוכנן כבניין סולארי (בניה ירוקה) – מקום שני

עיצוב האתר אהוד עובד